Jak probíhá příprava vstupu na trh START pražské burzy?

Autor Vojtěch Štursa
Datum vydání 29. prosinec 2021

V LIFTIA si zakládáme na dlouhodobé spolupráci a vzájemné důvěře, díky které vás můžeme bezpečně provést celým procesem vstupu na pražskou burzu. Pokud se rozhodnete pro financování růstu vaší firmy prostřednictvím veřejné nabídky akcií, čeká vás obvykle čtyř až osmi měsíční proces příprav v závislosti na připravenosti vaší firmy.

Vstup na trh START vyžaduje znatelně nižší administrativní náročnost ve srovnání s hlavními trhy. I přesto se jedná o náročný proces, kterým vás provedeme od začátku do konce, aby se management vaší společnosti mohl věnovat jádru podnikání a nebyl zahlcen přípravami IPO.

Konkrétní postup je zpravidla rozčleněn na tři hlavní fáze:

Proces vstupu na trh START pražské burzy

První fáze

Poznáme vaší společnost a jádro podnikání. Provedeme úvodní analýzu a předběžně odhadneme potenciál hodnoty vaší společnosti. Následně vás představíme zástupcům pražské burzy a vybraným klíčovým investorům, abychom si byli jistí, že o IPO vaší firmy je na trhu zájem.

První fáze trvá odhadem měsíc až dva. V případě, že vaše firma splňuje alespoň základní kritéria, nic nebrání zahájení druhé, realizační fáze.

Na konci této fáze zpravidla diskutujeme o přínosech vstupu na trh START, hodnotě firmy a harmonogramu procesu. I kdybyste se rozhodli na konci úvodní analýzy IPO nerealizovat, získáte celou řadu materiálů a informací, které vám v uvažování o budoucnosti vaší firmy pomohou.

Druhá fáze

Veškeré aktivity směřujeme k přípravám samotného IPO. Řídíme se harmonogramem a úzce spolupracujeme s právním poradcem na tvorbě prospektu, prezentací a provedení due diligence. To nám společně zabere odhadem dva měsíce.

Jakmile máme materiály připraveny, vyrazíme společně za investory a v předběžném režimu s nimi konzultujeme hodnotu společnosti, atraktivitu titulu a budoucí plány. Tato mezifáze může trvat mnoho týdnů, ale vyplatí se jí věnovat čas. Nejen pro vlastní marketing, ale i pro zpětnou vazbu z trhu.

Třetí fáze

V poslední fázi je společným cílem úspěšná emise akcií na trhu START. Finální přípravy nám zaberou odhadem měsíc. Na samotném konci je otevřen systém objednávek a vaše akcie jsou veřejně nabízeny celému trhu. To probíhá jasně definovaným způsobem v průběhu cca 14 dní, během kterých se setkává nabídka akcií, kterou na trhu umístíme s poptávkou a tím se tvoří cena úpisu.

Na konci této fáze dojde k rozhodnutí o ceně, předání akcií těm, kdo za ně nabídli dostatečnou cenu a stali se tak akcionáři a zahájení denního obchodování s akciemi. Tím se firma stane veřejně obchodovatelnou.

LIFTIA nastaví vhodnou strategii

Po celou dobu přípravné a realizační fáze pomáháme s nastavením vhodné strategie marketingových aktivit a komunikací s investory, abychom zajistili co největší zájem o akcie vaší společnosti.

Další informace, které se týkají vstupu na trh pražské burzy si můžete přečíst v našich předchozích příspěvcích Kdy je vhodné uvažovat o IPO? a 7 výhod vstupu na trh START. Případně v průvodci emitenta pražské burzy.

Chcete se o trhu START dozvědět ještě více a položit dotazy Petru Koblicovi (CEO Burza cenných papírů Praha), Martinu Potůčkovi (Národní rozvojová investiční a.s.) a Tomášovi Moravovi (Zakladatel LIFTIA)? Zaregistrujte se zdarma na akci Výhody financování růstu společnosti vstupem na trh START Pražské burzy