7 výhod vstupu na trh START

Autor LIFTIA
Datum vydání 17. prosinec 2021

Vykazuje váš podnik potenciál do budoucna, jeho hodnota se pohybuje ve vyšších desítkách milionů korun a je schopen dodat auditované účetnictví, ve kterém panuje pořádek? Uvažujete zároveň o získání nového kapitálu, ale stále nejste přesvědčeni o výhodách, které vaší firmě vstup na trh START Burzy cenných papírů Praha přinese? Připravili jsme krátké shrnutí hlavní výhod a nevýhod emise akcií na trhu START.

Vstup na trh START pražské burzy znamená cestu k novému kapitálu pro české i slovenské firmy, kterým pomáhá stát se globálními hráči. Jedná se o jeden z velmi pěkných nástrojů, u kterého již neplatí, že je administrativně náročný, komplikovaný, nákladný a určený pouze pro nadnárodní obry. Naopak, dnešní kapitálový trh je atraktivní i pro střední firmy hledající kapitál na další růst a rozvoj svého podnikání. Získané prostředky přitom nejsou dluhem a z principu tak zlepšují kapitálovou strukturu a snižují zadluženost podniku.

IPO (primární veřejná nabídka akcií) není pouze o upsání části vaší firmy neznámým investorům, může se zároveň jednat o skvělý motivační faktor pro vaše zaměstnance, kterým nabídnete možnost podílet se na úspěchu firmy a těžit z něj. Obdobně můžete vyřešit generační obměnu a předání řízení firmy mladší generaci, což právě vstup na veřejně obchodovaný trh usnadňuje.

Pokud je český a slovenský trh vašimi produkty již dostatečně saturovaný a poohlížíte se po vstupu do zahraničí, dodá vám strh START mezinárodní status veřejně obchodovatelné společnosti, díky kterému získáte značně vyšší kredibilitu a publicitu.

Další, neméně důležitou součástí trhu START je specializovaný investiční fond Národní rozvojové banky, a.s., jehož cílem je investovat až 30 % z požadované částky u nových emitentů, čímž úspěšnému IPO velmi dopomáhá.

Všechny plusy a mínusy IPO na trhu START naleznete v tabulce níže, stejně jako srovnání různých forem financování vašeho podniku.

Plusy Mínusy
Dostupný tuzemský kapitál. Určitá závislost na volatilitě trhu.
Dosud velmi zajímavé valuace. Ztráta absolutní svobody.
Zachování kontroly firmy ve stávajících rukou. Nutnost a.s. a provádění auditu a občasného reportingu.
Čeští investoři podporují české firmy. Komplikovaná cesta zpět.
Získání dodatečné likvidity pro růst a rozvoj.
Motivace pro zaměstnance.
Skvělé mezinárodní PR.
Vstup na burzu – IPO Dluhopisová emise Private equity / VC Bankovní úvěr
Kapitál bez úroků s volností nakládání
Volba míry kontroly nad společností
Rozptýlení rizika a neomezenost zdrojů
Optimalizace kapitálové struktury
Publicita a zviditelnění
Zaměstnanecké akcie

V posledních letech v této oblasti nejvíce rezonoval úpis společností Pilulka Lékárny, FIXED.zone či eMan. Pokud se i vy chcete připojit k těmto příběhům nebo máte zájem o více podrobnějších informací, rezervujte si s námi schůzku, na které můžeme společně probrat vaše představy o budoucím rozvoji vaší firmy.

Chcete se o trhu START dozvědět ještě více a položit dotazy Petru Koblicovi (CEO Burza cenných papírů Praha), Martinu Potůčkovi (Národní rozvojová investiční a.s.) a Tomášovi Moravovi (Zakladatel LIFTIA)? Zaregistrujte se zdarma na akci Výhody financování růstu společnosti vstupem na trh START Pražské burzy