Navrhneme optimální strukturu financování vašeho růstu

Burza není jediným nástrojem financování rozvoje a inovací. Stavíme na osobní síti partnerů z řad bank a investorů, a také na zkušenostech ze stovek transakcí, na kterých jsme se podíleli.

Můžete mít v plánu akvizice konkurentů či obchodních partnerů, výstavbu nových provozů, refinancování minulých závazků nebo exit části stávajících vlastníků. To vše s vámi rádi prodiskutujeme, navrhneme akční kroky, napojíme vás na zdroje kapitálu a organizačně zajistíme celý projekt.

"Jsem rád, že jsme měli možnost vzájemně spolupracovat na zajímavých projektech v rámci klíčové restrukturalizace skupiny JABLOTRON, vyhledávání a hodnocení investičních příležitostí i jejich dotahování po stránce smluvní ale též rozvojové. Rád bych vyzdvihl zejména komunikaci Vaší široké orientace a zkušeností v problematice financí, práva a firemních struktur s "normálním selským rozumem". Oceňuji váš neformální přístup při jednáních a také schopnost popasovat se s mnohdy nudnou částí spojenou se zdoláváním byrokratických překážek a jiných obtíží."
Dalibor Dědek
Předseda představenstva JABLOTRON GROUP

Zarezervujte si bezplatnou konzultaci financování vaší investice

Jsem připraven probrat vaši situaci. Domluvme si 30minutovou schůzku online zdarma.

Tomáš Morava, zakladatel LIFTIA

Najdi termín