Slavnostní ukončení Regionálního podnikatelského kempu

Autor LIFTIA
Datum vydání 17. červen 2024

Těší nás, že jsme mohli být partnerem Regionálního podnikatelského kempu konaného u nás na Liberecku. Tato akce, která již několik let pomáhá mladým lidem z dětských domovů ukázat, že i přes jejich počáteční hendikep si mohou splnit své sny a plně se začlenit do běžného i podnikatelského života.

Půlroční kemp určený pro mládež z dětských domovů v Libereckém kraji, který se konal od ledna tohoto roku v Lipo.ink, propojil místní významné podnikatele a manažery s mladými lidmi, kteří ze znevýhodněného prostředí chtějí správnou nohou vykročit na pracovní trh a splnit si své vysněné profese v budoucím životě. Program kempu vychází za základních principů Soustavy řízení Baťa a klade velký důraz na přijetí osobní zodpovědnosti za svůj profesní a osobní život, jakož i za udržení zdravých financí v osobním životě a podnikání.

„Posláním Regionálního podnikatelského kempu je seznámit účastníky s tím, co obnáší být dobrým zaměstnancem, odborníkem ve svém oboru, nebo jak začít podnikat. Měli by plně pochopit jednotlivé profesní role a jejich vzájemnou provázanost, stejně jako nezbytnost spolupráce a spoluzodpovědnosti při jejich vykonávání.” říká zakladatelka kempu a výkonná ředitelka Nadace ZET Olga Girstlová.

Mladí účastnící se v průběhu půlročního kempu dozvěděli spoustu nových a přínosných informací o tématech spojených s finanční gramotností, digitální bezpečností, udržitelností a podnikání samotném. Součástí programu RPK byla i návštěva sklárny Ajeto z proslulé skupiny LASVIT, nebo exkurze do Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL.

Během kempu se mladí účastníci setkali se zkušenými manažery a podnikateli, kteří s nimi sdíleli své osobní příběhy a profesní zkušenosti. V Liberci jimi byli například Alan Fabik ze společnosti Fabix.cz, který se věnuje tématu osobního rozvoje s využitím AI, Štěpán Bechynský z Microsoftu, Daniel Morávek ze společnosti Atrea, Martin Jotov, výkonný ředitel IQS Group, Daniel Nevařil, strategický šéf podniku HRANIPEX a zakladatel startupu SVAROG nebo Ondřej Moš, výkonný ředitel The University Company Technické univerzity v Liberci. Celý projekt byl realizován pod záštitou Libereckého kraje a to konkrétně radního Jiřího Ulvra a rektora Technické univerzity v Liberci doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc., dr. h. c..

„Na filosofii podnikatelských kempů mě nejvíc láká propojení světů hojnosti a nedostatku, naší bubliny, kde vychováváme sami naše děti, kterým zdánlivě nic nechybí, s komunitou těch, kteří trpí ohromným nedostatkem rodičovské lásky, ale i podnětů a možností a inspirace. Těm našim by se hodilo zažít a vidět, co to je, když není vše automatické, a naopak Žluťásci mohou vidět, že úspěch nemusí být předurčen či zděděn, ale je často věcí píle, odhodlání, hrdinství a výdrže – a tyto vlastnosti jim určitě nechybí a není pozdě na to, je u nich kultivovat." doplňuje Tomáš Morava, zakladatel LIFTIA, který se podílel na organizaci Regionálního podnikatelského kempu v Libereckém kraji.