Privátní transakce nebo IPO?

Autor LIFTIA
Datum vydání 6. srpen 2023

Primární veřejná nabídka akcií na burze (IPO, z angl. Initial Public Offering) je stále častěji zmiňovanou cestou, kterou mohou podniky a jejich zakladatelé využít k získání potřebného kapitálu a nastartování růstu. IPO je zakladateli a podnikateli velmi často srovnáváno s privátními transakcemi (M&A, z angl. Mergers and Acquisitions) – tedy víceméně diskrétním vstupem soukromého investora (stratéga, finančníka, instituce či jedince) do majetkové struktury společnosti. 

Rozhodnutí o tom, jakou cestou se vydat je zpravidla běh na dlouhou trať, jelikož zásadně ovlivňuje strategii a budoucnost celé firmy. Je tak třeba vzít v potaz několik klíčových faktorů a srovnat si klady a zápory každé z variant.

IPO – VSTUP NA KAPITÁLOVÝ TRH M&A – PRIVÁTNÍ TRANSAKCE
PLUSY PLUSY
✅ Kapitálový trh může nabídnout prémiové ocenění zajímavé firmy založené nejen na minulosti, ale i budoucích plánech. ✅ Fixně a předem sjednaná cena a objem získaných prostředků.
✅ Ocenění se odvíjí primárně od budoucího potenciálu. ✅ Jistota ohledně ocenění firmy a získaného kapitálu.
✅ Původní zakladatelé si zachovávají kontrolu nad společností. ✅ V ideálním případě cena odpovídá alespoň části budoucnosti.
✅ Nezávislost na oboru a synergiích investora. ✅ V případě spojení s vhodným “smart” investorem nastanou obchodní či finanční synergie.
✅ Unikátní prostor pro motivaci klíčových lidí, jakož i generačního předání či budoucích akvizic. ✅ Nezávislost na ryze finančních investorech a aktuální kondici kapitálového trhu.
✅ Image, PR a kredibilita listované společnosti. ✅ Možnost uspořádat transakci v tajnosti bez zveřejňování interních informací a “svlékání se” před investory.
✅ Daňová efektivita – náklady transakce jsou uznatelné.
MÍNUSY MÍNUSY
🚫 Omezená jistota ohledně ceny a objemu získaných prostředků. 🚫 Vzdání se příležitosti markantního růstu hodnoty do budoucna.
🚫 Neexistence garance upsání emise akcií. 🚫 Ocenění je zaměřeno primárně do minulosti.
🚫 Závislost na ekonomické situaci a stavu trhu. 🚫 Omezený počet kupujících v závislosti na velikosti a oboru podnikání.
🚫 Ocenění firmy po IPO je v rukou investorů, závisí na mnoha faktorech a vyžaduje hloubkovou analýzu. 🚫 Zásadní omezení práv zakladatele zejména v momentech dalších investičních a rozvojových služeb.
🚫 Nutnost pravidelného zveřejňování podstatných korporátních informací. 🚫 Otázka vhodné motivace a předání řízení do rukou profesionálního managementu.
🚫 Tlak na dobré výsledky hospodaření a požadavky investorů. 🚫 Některé náklady na realizaci transakce nemusejí být daňově uznatelné.
🚫 Náklady a čas na přípravu a vypořádání procesu IPO.

IPO – výhody a nevýhody pro ambiciózní lídry

Okamžik, kdy firma své akcie poprvé nabízí na kapitálovém trhu veřejnosti nezřídkakdy bývá snem každého začínajícího podnikatele. Jedná se o velmi pěkný nástroj, u kterého dnes již neplatí, že je administrativně náročný, komplikovaný, nákladný a určený pouze pro nadnárodní obry s multimiliardovým obratem. Naopak, dnešní burzy stále častěji nabízejí vedle hlavních (“Prime”) trhů také parkety pro malé a střední firmy, které hledají kapitál pro další růst a rozvoj svého podnikání.

Přitom klíčovou výhodou IPO není pouze získání finančního kapitálu, nýbrž zvýšení povědomí o firmě, získání statusu veřejně obchodované společnosti a tedy růstu kredibility před širokou veřejností, zákazníky, ale také obchodními partnery. Vyšší kredibilita a PR tak vždy přináší nové talentované zaměstnance, jakož i nové obchodní příležitosti a partnerství.

O výhodách, jaké vstup na kapitálový trh, konkrétně trh START pražské burzy přináší jsme psali v tomto příspěvku. Prozkoumejte tak vybrané benefity, jenž vám může IPO přinést. Samozřejmě vám je také rádi a do detailu představíme osobně, pokud si zarezervujete schůzku.

Jako všechny formy vnějšího financování, rovněž benefity plynoucí z IPO jsou z části vykoupeny určitými negativy. Mezi ně lze v přímém srovnání s privátní transakcí zařadit primárně omezenou jistotu ohledně objemu získaných prostředků, tedy absenci garance, že IPO bude úspěšné. Tento faktor se dá z části eliminovat poctivou přípravou a nabídnutím atraktivního ocenění. Na burze se investoři dívají na firmu jako na produkt, který srovnávají s jinými firmami na jiných burzách. Klíčové proto je, ještě před rozhodnutím o IPO, nechat si zpracovat adekvátní valuační analýzu, která IPO potenciál plně odhalí a možné rozpětí upisovací ceny do značné míry odhadne. A to na základě stejných faktorů, kterých využívají profesionální investoři a portfolio manažeři na západních, rozvinutých burzách. Takové ocenění vám v LIFTIA rádi nabídneme a prověříme tak váš potenciál vstupu na kapitálový trh.

Závislost na ekonomické situaci a stavu trhu však bude působit vždy. Částečně zde působí také faktor tlaku na dobré výsledky ze strany investorů kapitálového trhu, jakož i určité vynaložené náklady a čas na přípravu procesu IPO. Náklady a čas se však zejména na trhu START pohybují ve velmi nízkých částkách a cena získaného kapitálu tak často, v dnešní době vysokých úrokových sazeb obzvláště, nemá konkurenci.

Ambiciózní lídři firem, s kterými se setkáváme však mají největší obavy z nutnosti pravidelného zveřejňování podstatných informací z vnitřního dění firmy. Tato povinnost zde existuje, není se však čeho bát – na trhu START je nutné povinně zveřejňovat pouze auditovanou účetní závěrku (1x ročně), a poté významné vnitřní informace. Takovou vnitřní informací by mohla být např. investice do nové výrobní haly či výměna osob na vysokých manažerských pozicích.

Tradiční cesta M&A

Největší slabinou, ale zároveň benefitem privátní transakce je její charakteristika a diskrétnost. Fakt, že se odehrává mimo veřejnost, mimo kapitálový trh a regulaci, mimo zraky velkého množství pozorovatelů jí dává velkou míru flexibility a nenutí účastníky prozrazovat veřejně mnoho detailů. Veškeré parametry transakce tak jsou ovlivňovány přímou dohodou mezi dvěma či více participujícími se stranami. Tím je dána možnost větší kontroly nad celým procesem při vyšší šanci přizpůsobit proces přesně na míru potřebám společnosti, ale také investora. Nespornou výhodou je rovněž rychlost, se kterou se může soukromá akvizice uskutečnit. Nepodléhá-li žádné regulaci ze strany úřadu pro ochranu hospodářské soutěže apod., pak záleží jen na akčnosti zúčastněných stran.

Výhoda zachování soukromí se nejvíce zhodnotí u firem a transakcí, kdy společnost či investor chtějí nebo musejí zůstat v anonymitě, kdy mají co skrývat nebo chtějí získat časovou výhodu z nové investice před konkurencí. Pravdou však zůstává, že v tuzemsku se informace dříve či později na povrch stejně dostanou a poté je lepší předcházet spekulacím upřímnou a otevřenou komunikací a mediálním pokrytím zvažované transakce.

V případě IPO je tato situace zcela opačná. Veřejná emise svým pozitivním PR, růstem kredibility a pre-IPO mediální kampaní roli i významného strategického partnera v marketingu a PR plně nahrazuje a poráží.

Nicméně u M&A je pozitivním faktorem fixní cena, která se sjednává předem a společnost tak má jistotu, že slíbenou částku od svého investora (v případě úspěšného Due Diligence) opravdu získá. U IPO tato garance až do poslední chvíle není. Ovšem je třeba mít na paměti, že částky a valuace jsou v rámci privátních transakcí často nižší nežli je tomu u IPO na kapitálovém trhu, které zajímavým firmám se zajímavým produktem dokáže přinést velmi atraktivní ocenění. Také v případě soukromé transakce často zpracováváme na žádost zakladatele nezávislé ocenění firmy.

Stejně tak proces příprav a náročnost vypořádání celého procesu privátní transakce není o moc kratší snazší a levnější než je tomu v případě IPO (nebo alespoň IPO na trhu START pražské burzy). Vyjednání podmínek privátní transakce může trvat několik měsíců, dokonce máme zkušenosti z několika transakcí kdy se celá strategická příprava protahovala na více než rok.

Jakou cestu tedy zvolit?

Každá forma financování podniku, nejen IPO a privátní transakce, má své výhody a nevýhody. Stejně jako je každá společnost a situace jedinečná, vždy je jedinečný celý proces získání finančního kapitálu a transakce, ať už privátní či veřejná na kapitálovém trhu. Vždy však platí, že je při rozhodování třeba důkladně zvážit specifické potřeby, cíle jakož i strategii celého financování firmy.

IPO je velmi často ideální volbou, zejména v případě, kdy firma potřebuje velký objem kapitálu, jež zamíří do projektů, které přinesou významný růst a rozvoj podnikání v blízké budoucnosti. Ambice business dále rozvíjet a budovat je pro IPO důležitá a růst kredibility a skvělého PR jí může jenom pomoci.

Naopak v případě, že preferujete soukromí nebo chcete realizovat 100% EXIT, poté je vhodnější zvolit cestu privátní transakce se soukromým investorem.

U finálního rozhodnutí byste však nikdy neměli stát sami. Jedná se totiž o důležitý krok v dané životní etapě nejen vašeho podnikání. V případě, že stojíte na rozcestí a rozhodujete se jakou cestou se bude nejlepší vydat, dohodněte si s námi nezávaznou schůzku zdarma, abychom pro vás mohli zhodnotit výchozí stav a nalézt to nejlepší individuální řešení a cestu růstu – přesně na míru vašim potřebám.