Právo a financování rodinných firem. Patří rodinné firmy na burzu?

Autor Tomáš Morava
Datum vydání 13. červen 2022

Na konci května jsme hostili setkání Libereckého investorského klubu na téma rodinné firmy řízení, ohodnocení a udržení. S naším hostem, Stanislavem Servusem, jsme se věnovali způsobům, jakými svůj majetek spravují staleté evropské šlechtické rody, a také jak může pomoci vstup firmy na burzu k předání aktivního řízení firmy novému spolupodnikajícímu managementu.

Po setkání jsme se Stanislavem Servusem udělali rozhovor o nejdůležitějších tématech. Jak jsou rodinné firmy řízeny a organizovány? Jak se určuje hodnota firmy? Je pro rodinné firmy vhodný vstup na burzu a jaké to má výhody? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky najdete ve video záznamu našeho rohovoru. Níže přinášíme také soupis nejzajímavějších témat.Rodinné firmy a jejich řízení

Význam rodinných firem v ekonomice je neoddiskutovatelný pro jejich stabilitu, dlouhodobý rozvoj a příspěvek ke kultivaci celkového podnikatelského prostředí v regionu. Zakladatel a jeho dlouhodobě vychovávaní nástupci (z rodiny) se k rodinnému majetku zpravidla chovají nejlépe a dokáží stavět na dlouhodobých hodnotách. Danému tématu se dlouhodobě věnuje Stanislav Servus, se kterým jsme problematiku rozebrali ze všech možných úhlů i zkušeností z více evropských jurisdikcí, se kterými má zkušenosti.

Organizování rodinného businessu

Slýcháme o Svěřenských fondech, Rodiných nadacích, Rodiných ústavách, a jiných formách ochrany rodinného stříbra a businessu před nechtěným rozhodnutím někoho z venku. Vytvoření takové struktury nemusí být limitováno velikostí majetku v řádech stovek milionů korun. Lze to udělat již pro majetek výrazně nižší a jde spíše o motivaci, kterou pro to vlastník / zakladatel či rodina má. Může jít jen o to, aby potomci využili majetek správným směrem, či aby se majetek nabytý nějakou výjimečnou transakcí nedostal do nesprávných rukou. Specifickou kapitolou určenou spíše pro správu velkého majetku jsou struktury s využitím zahraničních právních entit, jako například Lichtenštejnská nadace. Tyto zahraniční entity jsou voleny například pro vyšší stabilitu daňového i právního systému. Ohodnocení firmy

Když přijde na hodnotu a ocenění, vždy je ve hře mnoho emocí. Zakladatel a aktivní správce majetku si jej cení zpravidla více než zbytek rodiny či lidé zvenku, ale nemusí to být pravidlem. Často se stává, že když už dojde na téma prodeje a je ve hře cena, nabídka může být natolik atraktivní, že se zakladatel majetku rád vzdá, nebo naopak tak nízká, že raději předá řídící žezlo svému rodinnému nástupci. Nalezení férové hodnoty je vždy jedním z klíčových prvků pro efektivní rozvoj rodinného majetku a jeho vypořádání mezi jednou nebo více rodinami, které majetek spoluvlastní, ale také pro nalezení dobrého nástupce zvenku.

Burza je i pro rodinné firmy

Jiří Kovařík, jeden z představitelů pražské burzy, zodpovědný za akvizici nových klientů v rozhovoru na pxstart.cz uvedl řadu argumentů proč rodinné firmy na burzu patří, a to i v případě, že druhá generace nechce pokračovat. Jedním z argumentů bylo, že zakladatel prodejem firmy vlastně ztratí to, čemu nejvíce rozumí a musí se učit investovat, což řada z nich nechce. Sami jsme se u majitelů rodinných firem často setkali s velkou odpovědností za to, co se bude dít s firmou, která operuje zpravidla v jejich okolí, kde pracují známí a lidé z okolních obcí, které potkávají v rámci každodenních životních situací – v hospodě, škole, sportu, divadle, a proto jim osud firmy není lhostejný. Úplný prodej celé firmy mimo rodinu je tak často palčivé téma.

O své osobní zkušenosti se s námi podělil také Jaroslav Palát ze společnosti PRABOS, která v roce 2018 úspěšně vstoupila na trh START Pražské burzy. Jaroslav s pomocí burzy firmu dlouhodobě rozvíjel, ale nakonec se právě burza stala vhodným nástrojem k vypořádání majetku a nalezení vhodného pokračovatele. V tomto případě v podobě dlouhodobě spolupodnikající rodiny, která díky burze podnik postupně přebírá a dále jej bude dlouhodobě rozvíjet.

Rodinné firmy a dlouhodobá ziskovost

Za zmínku stojí rovněž skutečnost, že rodinné firmy zpravidla více dbají na tzv. “zdravá čísla” – trochu ve smyslu “nežít si nad poměry”, tedy nezadlužovat se nad míru a investovat tak, aby se investice vracely brzy. A často také zisk, tedy příjem z firmy či dividenda, je to hlavní co rodina z podnikání má. To je dalším dobrým důvodem, proč vstup rodinných firem na pražskou burzu podporujeme.

Rodinné firmy a (ne)ochota odhalit o sobě informace

Specifickou oblastí, která jde naopak proti uvádění rodinných firem na veřejné trhy, je diskrétnost. Rodinné firmy jsou velmi často velice skoupé na informace, a to nejen o velikosti a rozsahu majetku, ale i finančních výsledcích firmy a tom, jak se jim daří. Pravdou však je, že i v této oblasti dochází k postupné kultivaci podnikatelského prostředí a vzestupu jisté hrdosti těch, kdo úspěšné rodinné businessy vybudovali. Svědčí o tom i poslední žebříček rodinných firem uvedený časopisem FORBES. A opět, pro ty, kteří rozumnou míru otevřenosti podporují, je burza skvělou alternativou k tomu, jak majetek ohodnotit a dále rozvíjet.

Co vše může burza přinést

Jednoznačnými pozitivy jsou: motivace managementu, nový kapitál pro akvizice, příležitost k částečnému exitu, ohromná propagace a růst mezinárodní kredibility a PR, jasné ocenění v každém okamžiku i pro případ nenadálých změn (rozvody, vypořádání v rámci širší rodiny, apod…).