LIFTIA předává kompletní agendu finančního řízení a investor relations do rukou interního týmu HARDWARIO

Autor LIFTIA
Datum vydání 31. červenec 2023

Ve středu, 28. června proběhla valná hromada společnosti HARDWARIO. Jednalo se o první valnou hromadu po úspěšném IPO na trhu START pražské burzy.

Na této valné hromadě byli zvoleni noví členové správní rady. Majoritní akcionář a CEO, Pavel Hübner se stal předsedou správní rady. Správní radu nově doplňuje dosavadní Chief Procurement Officer, Mgr. Michaela Zavřelová, MBA.

Nově zvolená správní rada převzala plnou zodpovědnost za budoucí směřování HARDWARIO, potvrdila plány společnosti s výhledem do budoucna, působení v dynamickém odvětví IoT, jakož i spolupráci s klíčovými strategickými partnery, kteří se stanou stabilizačním prvkem růstu v blízké budoucnosti. V posledních dnech HARDWARIO rovněž provedlo revizi marketingové strategie, včetně aktualizace webové prezentace a vizuální identity.

Během letních měsíců jsme společně s interním týmem HARDWARIO, a s pomocí účetní a daňové kanceláře ThisOne s.r.o., pracovali na nastavení nových procesů finančního řízení, reportingu, zefektivnění zahraničních poboček a důsledného popisu všech finančních a účetních agend.

Jako vyvrcholení naší práce a dlouholetého budování finančních procesů a posilování interních kapacit finančního týmu, LIFTIA nyní předává agendu finančního řízení a investor relations společnosti do rukou interního týmu HARDWARIO.

Pro HARDWARIO bude LIFTIA nadále poskytovat své služby z pozice externího poradce pro trh START a financování, tak jak je tomu u všech ostatních klientů a obchodních partnerů LIFTIA.

V LIFTIA přejeme HARDWARIO a novému internímu týmu hodně štěstí na cestě stát se lídrem v oblasti průmyslového internetu věcí.