Jak se vede trhu START a jak si vydobyl své místo na kapitálovém trhu?

Autor Vojtěch Štursa
Datum vydání 12. září 2022

Na trhu START je k dnešnímu dni obchodováno již jedenáct společností a z toho tři přišly v letošním roce. Od svého otevření v roce 2017 prošel START dynamickým vývojem, který však nekončí, ba naopak – další emitenti a investoři přicházejí, likvidita se zvyšuje a celý trh se nepřestává rozvíjet. V LIFTIA jsme se blíže podívali na jednotlivé aspekty trhu a v tomto příspěvku přinášíme jejich souhrn. Data jsou aktuální ke dni 06.09.2022.

Velikost

Z jedenácti obchodovaných firem je aktuálně největší Slovenský Gevorkyan s tržní kapitalizací bezmála 4 miliardy Kč. Naopak nejmenší je Fillamentum, které má market cap. pouze 70,8 mil. Kč. Průměrná tržní kapitalizace emitenta na trhu START je 919 mil. Kč.

Kapitalizace celého trhu START činí téměř 10,5 miliardy Kč, tedy pouze zhruba 2 % kapitalizace samotného ČEZu, obchodovaného na hlavním trhu pražské burzy. Tuto skutečnost nevnímáme jako negativum, ale spíše jako specifickou vlastnost kontextu jeho vývoje. Právě od toho je to trh START – trh pro malé a střední firmy, které zde mohou od investorů získat kapitál v mnohem jednodušší a levnější variantě, ve srovnání s jiným burzovními zdroji. Cílem zde není listovat obry s multimiliardovou kapitalizací (to je úkolem hlavního trhu), ale podpořit rozvoj nadějných českých a slovenských firem ze strany lokálních investorů. Zatímco z hlavního trhu firmy v minulosti bohužel odcházely, START dynamicky roste.

Likvidita

Častou stížností, kterou od investorů slýcháme, je nízká likvidita titulů. Tedy snížená schopnost v jakémkoliv čase prodat či koupit akcie za rozumnou cenu. YTD objem obchodů vůči tržní kapitalizaci se pohybuje opravdu v desetinách či jednotkách procent (u emitentů příchozích v letošním roce nezveřejňujeme). Významně vyčnívá společnost eMan, u které bylo letos zobchodovány akcie za více než 30,5 mil. Kč v důsledku vyřazení tohoto emitenta ze soukromého investičního fondu. Ovšem jen u jedné z listovaných společností - AtomTrace - se letos neobchodovalo vůbec. Ano, likvidita na STARTU není vysoká a o efektivitě kapitálového trhu, kterou známe z ekonomických příruček či západních burzovních trhů hovořit nelze.

Při posuzování je opět třeba brát v potaz účel, za kterým START vznikl – nikoliv pro dennodenní obchodování, ale jako zdroj kapitálu sebevědomých Česko-Slovenských SME firem, které díky lokálním investorům dostanou příležitost vyrůst a časem se tak dostat na hlavní trhy. Tomu by samozřejmě investor měl přizpůsobit svůj investiční cíl i časový horizont a nevstupovat na trh START s cílem “dnes koupit, zítra prodat”.

Společnost Objem YTD (mil. Kč) Objem YTD vs Tržní kap.
AtomTrace 0 0,00 %
eMan 30,70 16,66 %
Fillamentum 0,35 0,49 %
FIXED.zone 6,22 1,40 %
Karo Invest 4,90 0,84 %
Pilulka Lékárny 61,40 2,73 %
Prabos 2,37 0,60 %
Primoco UAV 9,27 0,64 %
Celkem 111,37 mil. Kč

V případě, že by investor přišel a chtěl koupit nebo prodat za aktuální tržní cenu, likvidita trhu by ho neměla alespoň v případě malého objemu objednávky výrazně omezovat. Z knihy objednávek, do které je možné nahlédnout na tomto odkaze, je možné vyčíst, že k dnešnímu dni jsou v systému zadané čekající objednávky u všech listovaných titulů. Objednávky je však možné zobrazit pouze v obchodní hodiny trhu START, tedy všední dny od 9 do 12 hodin.

V případě objednávky na nižší počet akcií tedy není o možnost realizace nouze. Retailový investoři tak mohou být na STARTU uspokojeni bez větších potíží. Instituce, které investují řádově v desítkách milionů, alež mohou narazit a určitou dobu na uspokojení čekat, navíc s rizikem následného a výrazného ovlivnění ceny. Z tohoto důvodu je, dle našeho názoru, vhodné investovat do společností v rámci IPO a v případě prodeje svoji pozici odprodávat s citem a postupně.

Cena

S likviditou přímo souvisí cena akcie a její vývoj. Podívejme se na vývoj ceny jednotlivých titulů od 12.03.2020, kdy se i na STARTU začalo obchodovat na denní bázi.

Z titulů, které se již nějakou dobu obchodují jsou dva tituly víceméně nehybné – AtomTrace a Prabos. Vývoj ceny u zbývajících je již živý a cena akcie doznává častých změn a vývoje.

Zásadní otázka pro každého investora je potenciál zhodnocení, který může trh a společnosti na něm přinést.

Cena při IPO Cena dnes Zisk/Ztráta v % Zisk/Ztráta*
AtomTrace 50 Kč 40,0 Kč -20,00 %
eMan 51 Kč 93,5 Kč 83,33 %
Colloseum 246 Kč 197,0 Kč -19,92 %
Fillamentum 825 Kč 550,0 Kč -33,33 %
FIXED.zone 222 Kč 190,0 Kč -14,41 %
Gevorkyan 248 Kč 240,0 Kč -3,23 %
Karo Invest 40 Kč 148,0 Kč 270,00 %
M&T 30 000 Kč 30 000,0 Kč 0,00 %
Pilulka 424 Kč 860,0 Kč 102,83 %
Prabos 400 Kč 398,0 Kč -0,50 %
Primoco 250 Kč 300,0 Kč 20,00 %

*(vstupní investice 100 000 Kč)

Vstupní Investice 1 100 000 Kč
Zisk Celkem 384 771 Kč
Zisk Celkem v % 34,98%

V případě modelové investice 100 tis. Kč do každého IPO, které se na STARTu objevilo (vyjma UDI, které letos z trhu po úspěšném úpisu odešlo, avšak při ceně poskytující investorům slíbené zhodnocení) by byl investor k dnešnímu dni v zisku 36,91 %, v absolutní částce 405 tis. Kč, kde hlavními tahouny tohoto růstu jsou Karo, Pilulka a eMan. A to po značných propadech akciových trhů, jichž jsme v letošním roce svědky. Např. ještě v minulém týdnu by toto číslo činilo 42,44 % a začátkem léta více než 60 %…

I přes časté komentáře na omezenou likviditu trhu, případně na to, že dnešní IPO jsou nadhodnocená nebo, že na trhu START tituly nedodávají slibované finanční výsledky, v souhrnu dochází k příjemnému zhodnocení. V LIFTIA věříme, že s dalšími emitenty a také s dalším růstem a stabilizací stávajících zalistovaných společností bude tento trend dále pokračovat a posilovat společně se zlepšující se likviditou a novými investory.

(Ne)naplněné sliby růstu?

START je určený nejen pro zavedené podniky, ale také pro mladé, začínající firmy, které mají významné růsty teprve před sebou. Upisovací valuace jsou poté postaveny na předpokladu pozitivního vývoje a je na společnosti a její zodpovědnosti, aby svým slibům dostála. V galerii se můžete podívat na grafy, které zobrazují, jak se jednotlivým titulům daří plnit své plány, prezentované v rámci IPO a každoroční aktualizace ve formě analytické zprávy.

Z firem, které jsou svojí výkonností nad původními plány lze zmínit eMan, FIXED.zone a Pilulku. Prabos se liší pouze minimálně a určitě dělá investorům radost, Karo, po mírném poklesu v loňském roce, dle posledních zpráv začíná pozorovat velmi rychlý nárůst tržeb, což pro naplnění aktuálního plánu vypadá velmi slibně. Naopak, pochválit nelze Primocco, které mělo v roce 2021 dosahovat tržeb téměř 850 mil. Kč (vs. skutečných 17,8 mil. Kč). Nicméně, poslední zprávy hlásí získání významných zakázek v řádu stamilionů korun. Obdobně tomu je u AtomTrace, kterému se taktéž v průběhu let nedaří své plány naplnit. Samozřejmě žádný plán nelze brát doslova – budoucnost věštit nelze. Celkově tak dva z osmi titulů (naplnění plánů Gevorkyan, Colloseum a M&T nemůžeme dosud hodnotit), které jsou ve značném skluzu za svými plány, nevnímáme jako zásadně negativní skutečnost, která by snižovala atraktivitu trhu START pro investory a pro budoucí emitenty.

Další a informace o trhu START pro vás i aktuálně připravujeme. V případě, že máte zájem o dodatečné informace, můžete si přečíst naše další příspěvky na blogu, případové studie o společnostech FIXED.zone, eMan nebo nově také HARDWARIO.

V případě, že vás zajímají možnosti navázání spolupráce s LIFTIA, neváhejte si zarezervovat online schůzku se zakladatelem, Tomášem Moravou.